HR PDPA Awareness Training

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

1,199 ฿

ชำระเงินเพื่อเริ่มเรียนทดลองเรียนฟรี !

รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดคอร์ส

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและให้ความรู้ความเข้าใจพนักงานเกี่ยวกับพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในปีพ.ศ. 2565 หลักสูตรนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ HR สามารถวางแผนและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงานในกระบวนการจัดหางานอีกด้วย โดยเนื้อหาจะเน้นไปถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของพนักงาน รวมถึงรายการเอกสารต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ HR รักษามาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริษัทอีกด้วย

ประวัติผู้สอน

คุณกรกนก พรายแก้ว - Senior legal consultant

ประสบการณ์

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการค้าและแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในและต่างประเทศ
 • วิทยากรในการอบรม PDPA ในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ และโซเชียลมีเดีย

การศึกษา

 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ Queen Mary University of London สหราชอาณาจักร
 • ได้รับใบอนุญาตทนายความจากสภาทนายความ ประกาศนียบัตร ได้รับใบรับรองการดำเนินการตาม PDPA

ประกาศนียบัตร

 • ได้รับใบรับรองการดำเนินการตาม PDPA
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ Queen Mary University of London สหราชอาณาจักร
 • ได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ
 • ได้รับการรับรองเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม GDPR จากสถาบัน Bureau Veritas CEPAS : Data Protection Officer (DPO)
 • ได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตร ISO/IEC 27001: Information Security Management Systems, BSI
 • ได้รับใบรับรองการผ่านหลักสูตร ISO/IEC 27701: Privacy Information Management Systems, BSI

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 • ทีมบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารองค์กร
 • ผู้ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ความเข้าใจเกี่ยวกับ PDPA ในงาน HR
 • สามารถวางแผนการบริหารงาน HR ให้สอดคล้องกับ PDPA
 • เข้าใจวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
 • เพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบของ PDPA
 • รับทราบถึงเอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหาของคอร์สนี้

 • เนื้อหาบทเรียน
 • ดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการสอน
 • ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ PDPA สำหรับ HR
 • กิจกรรมต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ความยินยอม vs. สัญญา
 • คดีที่น่าสนใจของต่างประเทศ
 • ผลกระทบของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • มาตรการที่ควรปฏิบัติเบื้องต้น
 • Key to Success!
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับมาตรการและกระบวนการดำเนินงานของฝ่าย HR
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับความยินยอม

HR PDPA Awareness Training

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

1,199 ฿

ชำระเงินเพื่อเริ่มเรียนทดลองเรียนฟรี !

หลักสูตรนี้ :

 • คอร์สความยาวประมาณ 1 ชั่วโมง
 • เข้าเรียนได้ไม่จำกัดครั้งภายใน 1 ปี
 • มีแบบทดสอบหลังเรียน
 • มี certificate
 • ออกแบบเนื้อหาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 • สอนโดยคุณกรกนก พรายแก้ว วิทยากรและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการค้าและพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

คอร์สอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ

Terms of UsePrivacy Policy

©2024 Data Wow Co., Ltd.
All Rights Reserved.

Made with ♥ in Bangkok